Úvod do počítačovej grafiky - Projekt 2008/2009 - Diana Odrobináková

Panoráma


Ako prvú panorámu som spravila Nádvorie Európy v Komárne. Keďže som si však nevybrala úplne vhodný motív na panorámu, pretože ju bolo treba upravovať aj ručne, a napriek tomu nevznikol celkom súvislý obrázok, rozhodla som sa spraviť ďalšiu. Tak vznikla moja druhá panoráma (Sútok Dunaja a Váhu v Komárne) a tiež tretia (Komárňanské opevnenie/bašty).

Model

Modelovala som Vodárenskú vežu v Komárne.
Vodárenská veža v Komárne (vodojem) bola postavená v roku 1902 v duchu dobového romantizmu.Považuje sa za charakteristickú budovu mesta Komárno.28 metrová stavba zo začiatku minulého storočia je stále v prevádzkyschopnom stave, ale z dôvodu zvýšených tlakových pomerov sa už v súčasnosti nepoužíva.

Technická správa:


- Vodárenská veža v Komárne
- Diana Odrobináková, diana dot odrobinakova at gmail dot com, Bratislava 2009
- Vstupné dáta: Fotenie 6.6.2009
- Modelovanie veže trvalo asi tri dni, z čoho najviac času som venovala skúmaniu funkcií programu TrueSpace.
- Výstup
- Renderované obrázky:


wiki: Vodárenská veža v Komárne na Wikipedii